Ethiek en Moed

Voor goed handelen kan geen blauwdruk gemaakt worden. Wat goed is verschilt per context, per persoon, per beroep en per organisatie. Daarom is het ook zo belangrijk te weten waar je als persoon, als organisatie, als beroepsgroep voor staat. Alleen dan kun je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag en trouw blijven aan jezelf. Dit vraagt moed, maar levert uiteindelijk voor jezelf en voor de organisatie het meeste op.

Elisa Hoeijmakers-Kruiper helpt jouw organisatie als toegepast filosoof met het vinden van een fijn samenspel tussen mensen. Zij faciliteert daarbij het denkproces en expliciteert aannames. Ze helpt mensen (in en buiten organisaties) meer en beter te reflecteren op hun ‘waarom’ en bepaalt samen met hen wat er nodig is om daar meer naar te handelen.

 

Elisa is niet van de onderhoudende aanpak, ergens daar, maar ze gaat in op de mens, precies hier. Haar aanpak is persoonlijk, vragend, richting gevend en waar nodig confronterend.

 

Samen bouwen aan een duurzame toekomst: om beter en fijner met elkaar samen te kunnen leven en werken.