Lego Serious Play

Plato zei ooit: Je leert iemand beter kennen door een uur met hem te spelen dan een jaar met hem te praten.

We ontwerpen en faciliteren creatieve processen met de methode Lego® Serious Play®. Mens en organisatie geven we met deze methode (nog) meer kleur en laten hen volledig tot hun recht komen, namelijk door op een speelse manier stappen te zetten op de weg naar morgen.

Lego® Serious Play® werkt voor ons omdat we spel en communicatie bundelen om samen tot resultaten te komen. Wij staan iedere keer versteld van de kracht die deze methode met zich meebrengt, namelijk mensen die denken met hun handen.

Door spel en serious business te combineren stellen we deelnemers in staat samen te creëren, experimenteren, verbinden en samen tot keuzes te komen. Zo bouwen wij aan betekenis!

 

Met Lego® Serious Play® kun je …

… een interactieve boost geven aan een congres of bijeenkomst

Lego® Serious Play® kan een waardevolle communicatieboost geven aan je congres of bijeenkomst door mensen uit hun comfortzone te halen. Dit kan met een team van 15 personen tot 1000 deelnemers. Samen stellen we de doelen van de sessie vast en bekijken we hoe we uitkomsten destilleren.

… bouwen aan je team

Geef je teamverhoudingen een boost met de Lego® Serious Play® methode. Elkaar beter leren kennen, waardering uitspreken voor de ander, rollen binnen het team helder krijgen of de samenwerking verbeteren. We helpen je graag met het bouwen aan jouw team!

… je strategie bepalen

De Lego® Serious Play® methode kan helpen om de organisatiedoelen scherp te krijgen door ze te visualiseren, te toetsen aan de huidige werkwijze en aan mogelijke blokkades. Om deze blokkades te passeren brengen we bijvoorbeeld het bedrijf, systeem of team in beeld en bootsen we de impact van veranderingen na met Lego® Serious Play®.

… een gedeelde visie uitstippelen

Bouw samen aan de visie door van individuele visie-modellen te komen tot één gezamenlijk model. Dit gezamenlijke model beschrijft waarom de organisatie succesvol blijft of wordt. Om concreet tot uitvoering over te gaan bepalen we de waarden, het gedrag en de acties die nodig zijn om deze visie te realiseren.

… brainstormen

Door je handen te laten denken kunnen hele creatieve, vernieuwende, innovatieve en verrassende ideeën ontstaan. Voor brainstormen geldt ‘beweging in je lijf = beweging in je brein’. Dat geldt ook voor brainstormen met Lego® Serious Play®. Breng nieuwe ideeën in beeld door ze te visualiseren!

… je identiteit visualiseren

Voor klanten en voor jezelf is het fijn om te weten waar je voor staat, wat jou drijft. Met Lego® Serious Play® maken we zichtbaar wie jij bent, hoe anderen jou zien en welke aspiraties je hebt. Met deze drie elementen op zak heb jij motivatie en de drive om deze aspiraties te verwezenlijken.