Met hart en ziel ben ik als verpleegkundige werkzaam in de dementiezorg. In mijn huidige baan sta ik heel dichtbij de mens met dementie en haar familie en mantelzorgers. Hierdoor signaleer ik behoeften en vragen waarvan ik vind dat deze binnen de bestaande settings niet optimaal worden gehoord en beantwoord. En daar gaan wij wat aan doen met ons concept ‘Os hoes’.

Tussenwereld
Dementie betekent letterlijk “de geest trekt zich terug”. Dit houdt dus in dat de geest van iemand zich weliswaar terugtrekt waardoor symptomen als geheugenverlies, problemen met taal en moeilijkheden met het herkennen en gebruiken van voorwerpen op de voorgrond treden. Maar de ziel, het wezen van iemand, blijft altijd aanwezig. Zodra wij ons bewust zijn van het feit dat iemand met dementie niet meer (altijd) in onze realiteit leeft, maar accepteren en omarmen dat er ook een soort van tussenwereld is, dan kunnen wij elkaar daar ontmoeten. Mijn missie is dan ook om dit uit te dragen en zowel de familie/ mantelzorgers als ook de professionals en alle betrokkenen in de dementiezorg bewust te maken van het feit dat als je weet  hoe je mensen écht kunt bereiken, je zowel rust en balans creëert voor degene met dementie als voor jezelf. Hieruit volgen dan logischerwijs ontspanning en geluksmomenten.

Hoe wij dat gaan creëren? In onze kleinschalige woning voor mensen met dementie, die als werktitel ‘Os hoes’ heeft gekregen, zullen wij de handvatten aanreiken en de begeleiding bieden om dit te bereiken. In onze zorghoeve zullen rust, natuur en dieren centraal staan: een plek waar mensen met dementie én hun naasten zichzelf mogen zijn.

Krachten bundelen
O.a. door mijn deelname aan het programma van de Impactfabriek, heb ik inzicht gekregen in de skills die ik nodig heb om ondernemer te zijn. Verstand hebben van dementiezorg en dit met passie uitvoeren is één ding; het opzetten van een eigen bedrijf is een andere tak van sport. Door de combinatie van de handvatten die ik bij de Impactfabriek heb gekregen en de mensen die ik heb ontmoet via hun netwerk, zijn er mooie contacten gelegd waaruit een samenwerking met een zorgpartner is ontstaan. Samen met deze partij zijn we nu bezig om onze plannen verder uit te werken. Het bundelen van onze krachten staat hierin centraal.

Businessplan
Op dit moment zijn we in gesprek met investeerders die geloven in onze plannen. Hiervoor zijn we, samen met een gespecialiseerd bureau, een businessplan aan het schrijven waarin ook het financiële plan wordt opgenomen. Zodra dit definitief klaar is, zullen wij specifieker in gesprek kunnen gaan met de mogelijke investeerders en kunnen wij van hieruit ‘ons pand’ dat wij al vanaf het prille begin van onze plannen op het oog hebben, gaan aankopen en verbouwen.

Advies
Mijn advies aan sociaal ondernemers in spé: wees je ervan bewust dat je netwerk enorm belangrijk is als je iets wil gaan opbouwen. Ga én blijf altijd in gesprek met de mensen in je persoonlijke en zakelijke omgeving.