De Impactfabriek, ondernemen met meer maatschappelijke slagkracht

De Impactfabriek is dé plek in Noord-Limburg waar ondernemers hun stappen kunnen zetten naar een socialere vorm van ondernemerschap. Samen. Omdat wij geloven in de kracht van samen en de kracht van sociaal en professioneel kapitaal. Wij geloven in een sterkere en mooiere regio als je deze samen vorm geeft.

De wereld verandert. Vele sociale, maatschappelijke en ecologische trends en vraagstukken verlangen een innovatieve oplossing. Wij geloven sterk in de kracht van ondernemers om met deze vraagstukken aan de slag te gaan. Ondernemers zien kansen, hebben doorzettingsvermogen, creativiteit en lef én zijn flexibel.

Doel? Het agenderen en stimuleren van socialer ondernemerschap in Noord-Limburg. Dit doen we middels programma’s, workshops, challenges en een online community.

Sociaal ondernemerschap? Een vorm van ondernemerschap waarbij je niet enkel economische waarde nastreeft maar ook aandacht hebt voor maatschappelijke en ecologische waarde. Kortgezegd: people, planet en profit!

Noodzaak? Jazeker! Wil je als ondernemer je economisch rendement kunnen waarborgen dan zul je nu al moeten nadenken over thema’s als mantelzorg, vergrijzing en een krimpende arbeidsmarkt (transformatie). Maar vergeet niet dat deze thema’s ook kansen bieden om nieuwe business te ontwikkelen (innovatie).

Doelgroep: die toekomstige of bestaande ondernemers die zien dat sociaal ondernemerschap kansen biedt om nieuwe of bestaande business te versterken. Daarnaast worden relevante stakeholders zoals lokale overheden en onderwijs betrokken om te zorgen voor frisse blikken en kruisbestuivingen.

Impact!

  • Het inspelen op maatschappelijke uitdagingen van nu én de toekomst
  • Het stimuleren van sociaal ondernemerschap in de regio
  • Maatschappelijke én economische impact
  • Het faciliteren van ontmoeting & netwerk om te komen tot verrassende cross-overs
  • Innovatie

De Impactfabriek zal vooralsnog geen fysieke locatie krijgen in Noord-Limburg maar gebruik maken van locaties die passen bij het concept.

Kernwoorden: meervoudige waardecreatie, co-creatie, innovatie, impact, denken én doen.

Het programma ‘Van niets naar iets’: ontwikkel in 3 maanden tijd je idee tot een businessmodel!