Gemeente Horst aan de Maas

Gemeente Horst aan de Maas

Samenwerking is essentieel om bijvoorbeeld mensen die niet zo gemakkelijk aan een baan komen aan werk te helpen. De gemeente Horst aan de Maas wil daarom hierin graag samenwerken met lokale ondernemers, die tot innovatieve oplossingen komen. Om samen te werken aan een economisch en sociaal sterke gemeente.

“De Impactfabriek helpt ondernemers om van waardevolle betekenis te zijn in onze samenleving. Zodat ze kunnen ondernemen in dienst van of met het oog op het grotere geheel. Sociaal, dichtbij mensen en financieel solide: dat zien we graag! Daarom zijn we trotse partner van de Impactfabriek. Samen dragen we bij aan maatschappelijke vraagstukken!”