Rendiz

Rendiz is een sociale onderneming, actief in de regio Noord-Limburg. Samen werkt Rendiz aan het vervullen van dromen. Om mensen deze kansen te bieden ontwikkelt Rendiz projecten en mooie concepten waarbij commerciële-, maatschappelijke en zorgdiensten worden gecombineerd. Voorbeelden hiervan zijn de Bekkerie, de Stijlfactorij en kinderboerderij Hagerhof.

“Een droom verwezenlijken maakt je gelukkig. Het zou voor iedereen mogelijk moeten zijn om dromen te vertalen naar concrete acties die leiden tot ontwikkeling. Rendiz is een sociale onderneming die mensen de kans daartoe wil bieden. Om die reden steunen wij het initiatief van de Impactfabriek. If you can dream it, you can do it

Rendiz is verbonden aan de Impactfabriek als facilitair partner. De bijeenkomsten van het startersprogramma vinden telkens plaats op een van de mooie locaties van Rendiz.