Initiatiefnemers van de Impactfabriek zijn Kim Hendriks en Elisa Hoeijmakers-Kruiper.

Elisa Hoeijmakers-Kruiper

“Dáár krijg ik energie van: waarde(n)vol bijdragen om samen met organisaties en jonge ondernemers moedige stappen te zetten om de wereld van morgen (en van vandaag) mooier te maken.”

Met de Impactfabriek wil Elisa een lans breken om op een andere manier te gaan ondernemen. Een lans breken voor ondernemers die op eigen benen willen staan, en tegelijkertijd ook kiezen voor een pad dat nog onzeker is en nog niet uitgekristalliseerd is. Ondernemers die in plaats van vanuit angst en controle, willen werken vanuit vertrouwen én ondernemers die de moed hebben om dingen anders te willen doen

Kim Hendriks

“Ik wil graag bijdragen aan een maatschappij waarin we meer aandacht hebben voor elkaar. Dit wil ik doen als sociaal ondernemer. Ik geloof dat je als sociaal ondernemer langdurig, professioneel en impactrijk iets kunt toevoegen aan het landschap van maatschappelijke initiatieven.”

Kim is een generalist die inspireert, bedenkt, verbindt en met creatieve en onconventionele ideeën en oplossingen komt. Daarnaast is zij ervaringsdeskundig op het gebied van sociaal ondernemerschap. Kim’s initiatief ‘Soepmaatjes’ zet de kracht van soep in om mensen weer écht met elkaar in contact te brengen. In november 2015 heeft zij hierover gesproken op TEDxVenlo.