In onze nieuwsbrief vertellen wij over onze nieuwe koers: om het thema sociaal ondernemerschap in de regio Noord-Limburg los te laten en ons breder te richten om organisaties in heel Nederland te helpen om meer impact te maken met hun projecten, programma’s en bijeenkomsten.

We kijken graag vooruit, maar dat neemt niet weg dat we de afgelopen periode ook hebben teruggekeken. Wat hebben we geleerd van onze eerdere aanpak en missie? Graag delen wij 3 aanbevelingen die wij hebben richting iedereen die op zijn of haar manier impact wil maken.

Blijf lummelen
Spelen is een van de belangrijkste kernwaarden van de Impactfabriek. Een speeltuin om dingen uit te proberen, onze fantasie aan te spreken, te experimenteren, te verdwalen en vooral ook plezier te hebben. Om te spelen heb je lummeltijd nodig. Tijd om even niks te doen, tijd verspillen, tijd om niks te bereiken. Want juist deze lummeltijd, deze vertraagde tijd, zorgt er voor dat je de deur naar je fantasie, openheid en verwondering kunt blijven vinden. En juist deze dingen hebben we zo nodig om tot nieuwe oplossingen te komen voor (maatschappelijke) uitdagingen die ons te wachten staan. Dus laten we elkaar niet alleen vragen ‘heb je het nog lekker druk?’ maar ook eens ‘heb je de laatste tijd nog lekker gelummeld?’

Werk samen
Durf echt samen te werken, durf elkaar te vertrouwen: voor het echie, en niet alleen voor de bühne, omdat het mooi staat. Investeer in jullie gezamenlijke missie en in je onderlinge relatie: in tijd, geld, energie, aandacht, …

Samen werken betekent ook het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal, zodat je elkaar niet alleen hoort maar ook begrijpt. En zolang je dat nog niet hebt: probeer vanuit de dialoog elkaar wél te gaan begrijpen. Vraag door, verhelder, zet je eigen drang om te vertellen opzij en luister. En denk niet te snel dat je iemand wel begrijpt… Zo hebben wij in de afgelopen tijd begrepen dat er héél veel definitiebepalingen zijn van sociaal ondernemerschap.

Van denken in resultaat naar denken in waarde
Met zaadjes, of dat nu nieuwe concepten, een klein ideetje, een vonkje of ontmoetingen zijn – kan er van alles gebeuren. Ze kunnen kiemen, nog even in ruste blijven en later ontkiemen, aansluiten bij een ander zaadje, niet ontkiemen, … Vele opties, maar wat er ook gebeurt met het zaadje: zin heeft het gehad. Niet altijd in de meetbare (financiële) waarde zoals we gewend zijn, maar ook in nieuwe vormen van waarde, zoals leergeld. Maar waardeloos; dat nooit. En dát moeten we vooral niet vergeten.

We moeten omgaan met het ongemak dat we niet weten waar onze wegen eindigen, dat we niet weten waar het ene zaadje toe kan leiden. Een pad dat nog onzeker en niet uitgekristalliseerd is. Om niet vanuit angst en controle, maar vanuit vertrouwen en moed meervoudige waarde te creëren. Een andere manier van denken én doen: waarmee we samen werken aan de wereld van morgen.