We zijn het erover eens dat veel zaken anders moeten in onze maatschappij. Dat er nieuwe mensen mogen opstaan om op een andere manier, andere dingen te gaan doen die gaan leiden tot nieuwe uitkomsten. Nieuwe wegen dus!

Verdwalen
Maar hoe vind je zulke nieuwe wegen? Door van het bestaande pad af te gaan en te gaan dwalen. Door paadjes in te slaan en er achter te komen dat ze doodlopen. Door vervolgens een nieuw pad te zoeken. Alleen, of misschien wel samen met iemand anders. Iemand die de geheimen van het gebied enigszins kent. En dan dóór te gaan, ook als de begroeiing dicht wordt. Door terug te gaan om water en voeding te gaan halen, als je merkt dat de energie bijna op is. En dan opnieuw je pad gaan vervolgen vanuit de overtuiging dat er iets moois komt. Iets wat we nog niet eerder hebben ontdekt. Zo zien wij ook het pad van onszelf én onze impactmakers.

Veel te ontdekken
Op dat pad, dat proces van het opzetten en uitvoeren van de activiteiten van de Impactfabriek hebben wij veel geleerd en leren wij nog iedere dag. Steeds beter krijgen wij het bosgebied, wat het thema sociaal ondernemerschap is, in beeld. Het is namelijk nog geen vast punt op de agenda’s, de definitie is nog niet voor iedereen helder en er is nog geen zicht op de daadwerkelijke impact die sociaal ondernemerschap heeft. Er is nog veel te ontdekken bij ons, bij ondernemers, organisaties én overheden. En daarvoor moeten we dwalen en soms zelfs vérdwalen. Want alleen dan komen we bij nieuwe dingen uit!