‘Positief, innoverend en ongedwongen. Een heerlijke plek om te leren en te netwerken!’ (Rogé Pollen, ondernemer)

Op vrijdag 16 juni heeft de Impactfabriek voor het eerst haar Werkplaats geopend. We hebben een ontzettend toffe middag gehad waarin veel verbindingen zijn gelegd, trends zijn verkend en nieuwe kansen zijn ontdekt. Op de agenda stond het zichtbaar, bespreekbaar en uitvoerbaar maken van sociaal ondernemerschap in de regio Noord-Limburg. Meer dan 50 mensen uit allerlei hoeken – burgers, ondernemers, ambtenaren en wethouders, onderwijs en zorg-welzijn – voelden zich geroepen om samen met het thema aan de slag te gaan.

Trendverkenning
Onder leiding van planoloog Jeroen van de Ven verkenden we trends die onze regio te wachten staat. ‘Mensen realiseren zich niet dat trends zoals vergrijzing, digitalisering, internationalisering en een krimpende arbeidsmarkt juist ook kánsen met zich meebrengen. Een slimme ondernemer of organisatie springt daar nu op in!’. Dat er ondernemers zijn die deze kansen grijpen, bewees het pitchpodium. 8 deelnemers aan het social starters-programma van de Impactfabriek presenteerden hun concepten aan het publiek. We sloten de middag af door in gesprek het thema sociaal ondernemerschap verder te verkennen en onze ideeën en dromen voor de regio met elkaar te delen.

Tof om te zien wat de werkplaats met mensen doet. Door los van functies te denken en dromen en ambities als persoon met elkaar te delen ontstaat er een soort ideale maatschappij, die we alleen nog maar hoeven te realiseren(Renske Dekkers.)

7 juli
Wie denkt dat het ophoudt bij verkenning en inspiratie, heeft het mis. Op vrijdagmiddag 7 juli openen we opnieuw de deuren van de werkplaats. Dit keer om kansen, ideeën, vragen en oplossingen verder vorm te geven en te concretiseren. Een duidelijke agenda? Die is er niet. Middels de Open Space-methode kun je als deelnemer zélf een plekje op de agenda claimen. De deelnemers bepalen zélf welke thema’s, oplossingen of vragen een plek krijgen in het programma. Jij mag vervolgens zélf kiezen waar jij wil aansluiten. Je spreekt dus alleen over die dingen waar jíj belang aan hecht, kansen in ziet of energie van krijgt. Hoe tof is dat! Dus heb je een interessant idee, een discussiethema, een brandende vraag of een briljante oplossing op sociaal-maatschappelijk gebied, doe dan mee! Maar ook zonder agendapunt verwelkomen wij je graag om je kennis, opvattingen en inspiratie te delen!

Kom ook en meld je hier aan!