Workshop Ethiek

Met op maat gemaakte workshops helpen wij mensen zelf te reflecteren op ethische situaties én op feitelijk gedrag. Samen gaan we aan de slag om ook juist in het grijze gebied ergens voor te gaan durven staan: hier ben ik het mee eens en hier niet. Dit betekent dat mensen niet alleen weten/voelen dat er iets speelt, maar ook wát er speelt. Uitgangspunt hierbij is altijd de dialoog.

 

Voorbeelden 

Vakdag Project-, programma-, Advies Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie
Voor PPAC verzorgde Elisa Hoeijmakers een vakdag. Tijdens deze vakdag hebben we het krachtenveld van verschillende waarden in het dagelijks werk verkend. Door middel van de dialoog hebben we de ethische reflectie op morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk verdiept.  Een van de centrale vragen: waar ben je loyaal aan als ambtenaar als het erop aankomt? Aan jouw eigen waarden, de waarden van de samenleving of toch aan de ambtseed die je hebt afgelegd? Een doe-dag over moed, waarden en persoonlijke dilemma’s.

Stichting Philadelphia
Tijdens deze workshop zijn we in gesprek gegaan over het ethische aspect van ‘Leven in Vrijheid’, om zo met elkaar een stap vooruit te zetten in de ethische reflectie op vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg.

Veiligheidsregio Haaglanden
Het verzorgen van verdiepingsbijeenkomsten voor de vertrouwenspersonen van de Veiligheidsregio Haaglanden rondom het thema ethiek en integer handelen. Waarden, Dialoog en Moed zijn belangrijke kernwoorden die onlosmakelijk aan het thema verbonden zijn en welke wij hebben verkend tijdens de bijeenkomsten.

Voor wie we oa. gewerkt hebben

klanten